ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "seem"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  seem

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ดูเหมือน

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "seem"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
look as ifseem
look likeseem
appearseem
give the impressionseem
lookseem

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "seem" เหมือนกับ "seem"   ได้แก่