ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sedan"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  sedan

  ความหมายคล้ายกันกับ car

  แปลว่า รถเก๋ง

  ความหมายคล้ายกันกับ car

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sedan"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
automobilecar
carcar
autocar
vehiclecar
coupecar

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "car" เหมือนกับ "sedan"   ได้แก่