ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "scrap"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  scrap

  ความหมายคล้ายกันกับ junk

  แปลว่า เศษซาก

  ความหมายคล้ายกันกับ junk

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "scrap"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
litterjunk
garbagejunk
junkjunk
wastejunk
rubbishjunk
debrisjunk
trashjunk

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "junk" เหมือนกับ "scrap"   ได้แก่