ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sad"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  sad

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า เศร้า

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  sad

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

  แปลว่า เศร้า

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sad"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sorrysorry
regretfulsorry
apologeticsorry
unhappysorry
penitentsorry
remorsefulsorry
repentantsorry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "sorry" เหมือนกับ "sad"   ได้แก่