ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "run off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  run off

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า ใช้ปิด

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "run off"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
departleave
disappearleave
go awayleave
abscondleave
leaveleave
leave outomit
put offdelay
far offremote

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "leave" เหมือนกับ "run off"   ได้แก่