ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "run off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  run off

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า ใช้ปิด

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "run off"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
disappearleave
departleave
go awayleave
abscondleave
leaveleave
leave outomit
let offpardon
put offdelay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "leave" เหมือนกับ "run off"   ได้แก่