คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "revolting"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    revolting

    ความหมายคล้ายกันกับ ugly

    แปลว่า ปฏิวัติ

    ความหมายคล้ายกันกับ ugly

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "revolting"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
uglyugly
unattractiveugly
repulsiveugly
homelyugly
hideousugly
plainugly
unsightlyugly
unpleasantugly

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ugly" เหมือนกับ "revolting"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน