ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "revenue"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  revenue

  ความหมายคล้ายกันกับ income

  แปลว่า รายได้

  ความหมายคล้ายกันกับ income

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "revenue"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
earningsincome
proceeds -payincome
incomeincome

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "income" เหมือนกับ "revenue"   ได้แก่