ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "retain"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  retain

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า รักษา

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  retain

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

  แปลว่า รักษา

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "retain"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
holdhave
havehave
ownhave
possesshave
controlhave
have funplay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "have" เหมือนกับ "retain"   ได้แก่