ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "restore"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  restore

  ความหมายคล้ายกันกับ mend

  แปลว่า การคืนค่า

  ความหมายคล้ายกันกับ mend

  Listen to voicemalefemale
 • 2/4

  restore

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

  แปลว่า การคืนค่า

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

 • 3/4

  restore

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

  แปลว่า การคืนค่า

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

 • 4/4

  restore

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  แปลว่า การคืนค่า

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "restore"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
mendcure
repairmend
put rightmend
put back togethermend
patch upmend
fixmend