คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "reside"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    reside

    ความหมายคล้ายกันกับ dwell

    แปลว่า อยู่

    ความหมายคล้ายกันกับ dwell

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "reside"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
dwelldwell
livedwell
inhabitdwell

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "dwell" เหมือนกับ "reside"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน