ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "request"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  request

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  แปลว่า ร้องขอ

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "request"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
interrogateask
askask
inquireask
solicitask
questionask

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ask" เหมือนกับ "request"   ได้แก่