ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "repulsive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  repulsive

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

  แปลว่า ผลัก

  ความหมายคล้ายกันกับ ugly

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "repulsive"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
uglyugly
unattractiveugly
revoltingugly
homelyugly
hideousugly
plainugly
unsightlyugly
unpleasantugly

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ugly" เหมือนกับ "repulsive"   ได้แก่