ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "renovate"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  renovate

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ปรับปรุง

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  renovate

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  แปลว่า ปรับปรุง

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "renovate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
patch upfix
fixfix
repairfix
mendfix
put rightfix

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "fix" เหมือนกับ "renovate"   ได้แก่