ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "renew"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  renew

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  แปลว่า ต่ออายุ

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "renew"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
mendrenew
replenishrenew
repairrenew
reviverenew
make goodrenew
revamprenew
restorerenew
renovaterenew
refurbishrenew

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "renew" เหมือนกับ "renew"   ได้แก่