ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "recognize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  recognize

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  แปลว่า รู้จัก

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "recognize"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
understandlearn
comprehendunderstand
graspunderstand
realizeunderstand
discernunderstand
knowunderstand

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "understand" เหมือนกับ "recognize"   ได้แก่