ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "recognition"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  recognition

  ความหมายคล้ายกันกับ thanks

  แปลว่า การรับรู้

  ความหมายคล้ายกันกับ thanks

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "recognition"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
thanksthanks
gratitudethanks
creditthanks
meritthanks
appreciationthanks
thankfulnessthanks

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thanks" เหมือนกับ "recognition"   ได้แก่