ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "racket"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  racket

  ความหมายคล้ายกันกับ uproar

  แปลว่า ไม้แบดมินตัน

  ความหมายคล้ายกันกับ uproar

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  racket

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

  แปลว่า ไม้แบดมินตัน

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "racket"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
uproaruproar
turbulenceuproar
tumultuproar
chaosuproar
pandemoniumuproar
upheavaluproar

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "uproar" เหมือนกับ "racket"   ได้แก่