ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "question"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  question

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  แปลว่า คำถาม

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "question"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
interrogateask
askask
requestask
inquireask
solicitask

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ask" เหมือนกับ "question"   ได้แก่