ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "possess"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  possess

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า มี

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "possess"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
holdhave
retainhave
havehave
ownhave
controlhave
have funplay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "have" เหมือนกับ "possess"   ได้แก่