ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "position"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  position

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  แปลว่า ตำแหน่ง

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "position"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
layput
setput
depositput
putput
plantput
placeput
locateput
situateput
put rightmend

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "put" เหมือนกับ "position"   ได้แก่