ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "poorly"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  poorly

  ความหมายคล้ายกันกับ ill

  แปลว่า ไม่ดี

  ความหมายคล้ายกันกับ ill

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "poorly"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
unwellill
ailingill
illill
sickill
indisposedill

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ill" เหมือนกับ "poorly"   ได้แก่