คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "plead"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    plead

    ความหมายคล้ายกันกับ urge

    แปลว่า วิงวอน

    ความหมายคล้ายกันกับ urge

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "plead"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
urgeurge
pressurge
begurge
adviseurge
advocateurge
supporturge
recommendurge
exhorturge

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "urge" เหมือนกับ "plead"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน