ค้นหาSynonyms

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "plead"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    plead

    ความหมายคล้ายกันกับ urge

    แปลว่า วิงวอน

    ความหมายคล้ายกันกับ urge

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "plead"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
pressurge
begurge
urgeurge
adviseurge
advocateurge
supporturge
recommendurge
exhorturge

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "urge" เหมือนกับ "plead"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน