ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "perimeter"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  perimeter

  ความหมายคล้ายกันกับ border

  แปลว่า ในขอบเขต

  ความหมายคล้ายกันกับ border

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "perimeter"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
boundaryborder
marginborder
borderborder
edgeborder

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "border" เหมือนกับ "perimeter"   ได้แก่