ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "people"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  people

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า คน

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "people"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
citizenspeople
grouppeople
inhabitantspeople
populacepeople
nationpeople
nativespeople
publicpeople
communitypeople

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "people" เหมือนกับ "people"   ได้แก่