ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "peaceful"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  peaceful

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า เงียบสงบ

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "peaceful"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
relaxedcalm
composedcalm
calmcalm
serenecalm
tranquilcalm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "calm" เหมือนกับ "peaceful"   ได้แก่