ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "pain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  pain

  ความหมายคล้ายกันกับ pain

  แปลว่า ความเจ็บปวด

  ความหมายคล้ายกันกับ pain

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "pain"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
achepain
throbbingpain
hurtpain
twingepain
tendernesspain
sorenesspain
stingpain

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "pain" เหมือนกับ "pain"   ได้แก่