ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "pace"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  pace

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  แปลว่า ก้าว

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  pace

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

  แปลว่า ก้าว

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "pace"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
hurryspeed
velocityspeed
speedspeed
hustlespeed
ratespeed
momentumspeed
tempospeed

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "speed" เหมือนกับ "pace"   ได้แก่