ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "own"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  own

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า ของตัวเอง

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "own"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
holdhave
retainhave
havehave
possesshave
controlhave
have funplay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "have" เหมือนกับ "own"   ได้แก่