ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "over and over again"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  over and over again

  ความหมายคล้ายกันกับ often

  แปลว่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก

  ความหมายคล้ายกันกับ often

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "often" เหมือนกับ "over and over again"   ได้แก่