ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "over and over again"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    over and over again

    ความหมายคล้ายกันกับ often

    แปลว่า ซ้ำแล้วซ้ำอีก

    ความหมายคล้ายกันกับ often

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "often" เหมือนกับ "over and over again"   ได้แก่