ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "out of the way"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  out of the way

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  แปลว่า ออกไป

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "remote" เหมือนกับ "out of the way"   ได้แก่