ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "out of control"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  out of control

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  แปลว่า ออกจากการควบคุม

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "reckless" เหมือนกับ "out of control"   ได้แก่