ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "open"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  open

  ความหมายคล้ายกันกับ open

  แปลว่า เปิด

  ความหมายคล้ายกันกับ open

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "open"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
undoopen
unsealopen
unwrapopen
unlockopen
unboltopen
unfastenopen
untieopen
releaseopen

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "open" เหมือนกับ "open"   ได้แก่