ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "occur"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  occur

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า เกิดขึ้นได้

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "occur"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
take placeoccur
ariseoccur
come aboutoccur
transpireoccur
happenoccur
crop upoccur

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "occur" เหมือนกับ "occur"   ได้แก่