ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "occupation"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  occupation

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  occupation

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  แปลว่า อาชีพ

  ความหมายคล้ายกันกับ work

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "occupation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
professionjob
careerjob
jobjob
workjob
tradejob
employmentjob

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "job" เหมือนกับ "occupation"   ได้แก่