ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "nourishment"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  nourishment

  ความหมายคล้ายกันกับ food

  แปลว่า บำรุง

  ความหมายคล้ายกันกับ food

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "nourishment"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
groceriesfood
cuisinefood
foodfood
sustenancefood
provisionsfood
chowfood

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "food" เหมือนกับ "nourishment"   ได้แก่