ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "not taken"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  not taken

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ถ่าย

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "not taken"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
availablevacant
vacantvacant
not in usevacant
unoccupiedvacant
unfilledvacant
emptyvacant
not getting any youngerold

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "vacant" เหมือนกับ "not taken"   ได้แก่