ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "not getting any younger"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    not getting any younger

    ความหมายคล้ายกันกับ old

    แปลว่า ไม่ได้รับน้องใด ๆ

    ความหมายคล้ายกันกับ old

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "old" เหมือนกับ "not getting any younger"   ได้แก่