ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "not getting any younger"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  not getting any younger

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  แปลว่า ไม่ได้รับน้องใด ๆ

  ความหมายคล้ายกันกับ old

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "old" เหมือนกับ "not getting any younger"   ได้แก่