ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "next to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  next to

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  แปลว่า ถัดจาก

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "next to"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
close bynear
in the vicinitynear
nearnear
in the vicinity ofnear
bynear
in close proximity -in the neighborhoodnear
previous tobefore
prior tobefore
attest toverify

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "near" เหมือนกับ "next to"   ได้แก่