ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "new"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  new

  ความหมายคล้ายกันกับ new

  แปลว่า ใหม่

  ความหมายคล้ายกันกับ new

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "new"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
originalnew
recentnew
innovativenew
freshnew
novelnew

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "new" เหมือนกับ "new"   ได้แก่