ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "nervous"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  nervous

  ความหมายคล้ายกันกับ tense

  แปลว่า ประสาท

  ความหมายคล้ายกันกับ tense

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  nervous

  ความหมายคล้ายกันกับ timid

  แปลว่า ประสาท

  ความหมายคล้ายกันกับ timid

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "nervous"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
tensetense
anxioustense
stressedtense
uptighttense
apprehensivetense
edgytense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "tense" เหมือนกับ "nervous"   ได้แก่