ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "negative"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  negative

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

  แปลว่า ค่าลบ

  ความหมายคล้ายกันกับ glum

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "negative"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
glumglum
gloomyglum
miserableglum
depressedglum
sullenglum
moroseglum
sadglum

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "glum" เหมือนกับ "negative"   ได้แก่