ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "near"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  near

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  แปลว่า ใกล้

  ความหมายคล้ายกันกับ near

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "near"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
close bynear
in the vicinitynear
in the vicinity ofnear
bynear
next tonear
in close proximity -in the neighborhoodnear

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "near" เหมือนกับ "near"   ได้แก่