ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "natives"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  natives

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า ชาวพื้นเมือง

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "natives"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
peoplepeople
citizenspeople
grouppeople
inhabitantspeople
populacepeople
nationpeople
publicpeople
communitypeople

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "people" เหมือนกับ "natives"   ได้แก่