ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "nation"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  nation

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  แปลว่า ประเทศ

  ความหมายคล้ายกันกับ country

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  nation

  ความหมายคล้ายกันกับ people

  แปลว่า ประเทศ

  ความหมายคล้ายกันกับ people

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "nation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
statecountry
countrycountry
realmcountry
kingdomcountry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "country" เหมือนกับ "nation"   ได้แก่