ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "narrate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  narrate

  ความหมายคล้ายกันกับ story

  แปลว่า บรรยาย

  ความหมายคล้ายกันกับ story

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "narrate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
accountstory
storystory
chroniclestory
legendstory
talestory
anecdotestory

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "story" เหมือนกับ "narrate"   ได้แก่