ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "muscle"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  muscle

  ความหมายคล้ายกันกับ strength

  แปลว่า กล้ามเนื้อ

  ความหมายคล้ายกันกับ strength

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "muscle"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
powerstrength
energystrength
forcestrength
mightstrength
potencystrength
strengthenergy
vigorstrength

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "strength" เหมือนกับ "muscle"   ได้แก่