ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "mull over"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  mull over

  ความหมายคล้ายกันกับ think

  แปลว่า ก่อมากกว่า

  ความหมายคล้ายกันกับ think

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "mull over"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
deliberatethink
believethink
thinkthink
contemplatethink
ponderthink
reflectthink
over and over againoften
pass overomit

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "think" เหมือนกับ "mull over"   ได้แก่