ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "move"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  move

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ย้าย

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  move

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า ย้าย

  ความหมายคล้ายกันกับ move

 • 3/3

  move

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

  แปลว่า ย้าย

  ความหมายคล้ายกันกับ walk

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "move"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
travelmove
progressmove
shiftmove
gomove
stirmove
be in motionmove
transportmove
departgo