คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "motionless"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    motionless

    ความหมายคล้ายกันกับ still

    แปลว่า นิ่ง

    ความหมายคล้ายกันกับ still

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "motionless"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
unmovingstill
stagnantstill
at reststill
at a haltstill
stillstill
silentstill
at a standstillstill
immobilestill
tranquilstill

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "still" เหมือนกับ "motionless"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน