ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "most important"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  most important

  ความหมายคล้ายกันกับ primary

  แปลว่า สำคัญที่สุด

  ความหมายคล้ายกันกับ primary

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "most important"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
primaryprimary
principalprimary
majorprimary
chiefprimary
primeprimary
mainprimary
keyprimary
crucialprimary
most recentlast

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "primary" เหมือนกับ "most important"   ได้แก่